wydrukowane przez http://guetersloh.city-map.de/city/db/043703020006

Program kinowy 18.08.2019:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!